Sistem Keanggotaan KPPTM

https://www.kpptm.my kpptm.my@gmail.com

Kesatuan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Dalam Perkhidmatan Awam Semenanjung Malaysia (KPPTM) telah diperaku pendaftarannya pada 30 Ogos 2016 oleh Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja (JHEKS) dengan Nombor Pendaftaran 1196. Keanggotaan KPPTM adalah terbuka kepada PPTM di Gred FA29, FA32, FA38 dan FA40 yang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam Semenanjung Malaysia tidak termasuk Sabah, Sarawak dan WP Labuan.